Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe word ik uitgenodigd voor een bezichtiging?

U krijgt een aanbieding voor een woning per e-mail.

Voor een woningbezichtiging krijgt u de contactgegevens van de huidige bewoner of de bezichtigingdatum en -tijd door. Verder wordt u geïnformeerd wanneer u uiterlijk moet doorgeven of u de woning wel of niet accepteert.

Wanneer mag ik een woning bezichtigen?

Na de selectie van de kandidaten bepaalt de corporatie een bezichtigingsdatum. Vervolgens worden er kandidaten uitgenodigd. Per woning kunnen dit meerdere kandidaten tegelijk zijn. Als de woning nog bewoond is krijgt u de contactgegevens van de huidige bewoner.

Het is niet mogelijk om een woningbezichtiging te verplaatsen. Als u zelf niet op het tijdstip kunt komen, mag u wel iemand namens u sturen. Deze persoon moet dan wel beschikken over alle relevante gegevens die u moet aanleveren. Let op: het is dan niet mogelijk om de woning later alsnog zelf te bezichtigen.

Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u uw gegevens laat controleren en deze zijn in orde, dan biedt de corporatie u een huurcontract aan. De woningcorporatie vraagt voor u een huisvestingsvergunning aan bij uw gemeente, als dit van toepassing is.

Als u verhuist moet u zich op uw nieuwe adres inschrijven bij uw gemeente. Soms doet de corporatie dit voor u. Vraag dit na bij de woningcorporatie/uw nieuwe verhuurder.

U wordt door de woningcorporatie bij WoningNet uitgeschreven als u de woning definitief gaat huren. Om in de toekomst voor een andere woning in aanmerking te komen moet u zich opnieuw inschrijven.

Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Na acceptatie van de woning kunt u alsnog de woning weigeren. Als u dit na controle en het goedkeuren van uw gegevens doet, kan de corporatie kosten in rekening brengen.

Zolang deze kosten niet zijn voldaan wordt uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren of een aanbieding ontvangen voor een andere woning.

Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • Inkomensgegevens *; 
  • Persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele mede-inschrijver(s) en/of kinderen; 
  • Aantal personen, samenstelling huishouden; 
  • B/L-score; 
  • Eventuele urgentie;
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
  • Inschrijfadres of postadres in Nederland;
  • Binding;
  • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing).

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van uw meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (IB60). Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 - 0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen. Heeft u DigiD, dan kunt u de IB60-verklaring direct downloaden via de site www.belastingdienst.nl.

Is uw inkomen gewijzigd, dan geldt het huidige inkomen in plaats van het belastbaar jaarinkomen van het voorgaande jaar. Als u de woning aangeboden krijgt, kan de corporatie u bij het tekenen van het contract vragen in te loggen op de site van de belastingdienst of op de site van het UWV om het inkomen definitief vast te stellen. 

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een verklaring van uw huidige verhuurder en uzelf voor de nieuwe verhuurder.

In een verhuurdersverklaring schrijft uw huidige verhuurder onder meer of er een betalingsachterstand is en of er bijvoorbeeld sprake is geweest van overlast. Een meeverhuizend persoon die een eigen zelfstandige woning huurt, moet ook een verhuurdersverklaring invullen.

Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Uitleg ?

×
Maatschappelijke binding gemeente Waddinxveen voor starters

Bent u tussen de 18 en 29 jaar en woont u in Waddinxveen of heeft u in Waddinxveen gewoond?
Dan heeft u wellicht binding met de gemeente Waddinxveen.

Lees de volgende tekst goed door vóórdat u reageert op het woningaanbod!

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.