Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorlopige aanbieding


Bent u de eerste kandidaat en heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan krijgt u een voorlopige aanbieding. De corporatie nodigt u uit om uw gegevens, die u vooraf al heeft verzameld, te laten controleren. Als deze akkoord zijn kunt u vervolgens een huurcontract tekenen.

Bij een voorlopige aanbieding ontvangt u van de woningcorporatie een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven.

U heeft in ieder geval een aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring genoemd) voor u en uw eventuele partner nodig. Zonder één van deze documenten kan de corporatie uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800-0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen. Heeft  u DigiD, dan kunt u de IB60-verklaring direct downloaden via de site www.belastingdienst.nl.

De corporatie controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met u doorgenomen en mag u het contract komen tekenen. Als u na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan brengt de corporatie administratiekosten in rekening.

Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, of als u niet beschikt over de opgevraagde stukken, neem dan contact op met de woningcorporatie. Zijn uw gegevens niet compleet, dan kan de woning aan de volgende kandidaat worden toegewezen.


Veelgestelde vragen

Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Na acceptatie van de woning kunt u alsnog de woning weigeren. Als u dit na controle en het goedkeuren van uw gegevens doet, kan de corporatie kosten in rekening brengen.

Zolang deze kosten niet zijn voldaan wordt uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren of een aanbieding ontvangen voor een andere woning.

Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • Inkomensgegevens *; 
  • Persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele mede-inschrijver(s) en/of kinderen; 
  • Aantal personen, samenstelling huishouden; 
  • B/L-score; 
  • Eventuele urgentie;
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
  • Inschrijfadres of postadres in Nederland;
  • Binding;
  • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing).

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van uw meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (IB60). Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 - 0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen. Heeft u DigiD, dan kunt u de IB60-verklaring direct downloaden via de site www.belastingdienst.nl.

Is uw inkomen gewijzigd, dan geldt het huidige inkomen in plaats van het belastbaar jaarinkomen van het voorgaande jaar. Als u de woning aangeboden krijgt, kan de corporatie u bij het tekenen van het contract vragen in te loggen op de site van de belastingdienst of op de site van het UWV om het inkomen definitief vast te stellen. 

Uitleg ?

×
Maatschappelijke binding gemeente Waddinxveen voor starters

Bent u tussen de 18 en 29 jaar en woont u in Waddinxveen of heeft u in Waddinxveen gewoond?
Dan heeft u wellicht binding met de gemeente Waddinxveen.

Lees de volgende tekst goed door vóórdat u reageert op het woningaanbod!

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.