Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Sociale huurwoning


Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 720,42. De meeste sociale huurwoningen in deze regio zijn in bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via deze website. Om erop te reageren heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig.

Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. De regels voor de verdeling van sociale huurwoningen zijn regionaal geldig. Wel kunnen er per gemeente uitzonderingen of aanvullende afspraken gelden. Meer informatie over deze regels en afspraken vindt u in onze toelichting over de verdeling van woningen.

Inkomenseisen
De regio Midden-Holland wijst sociale woningen met voorrang toe aan huishoudens met een inkomen tot 38.035,- De regio ziet het als haar taak om ook huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens van 38.035,- sociale huurwoningen aan te bieden. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 42.436 mogen reageren op het sociale woningaanbod van Midden-Holland.

Inkomensverklaring
Let op: vraag nu al een inkomensverklaring (IB60-verklaring) aan. Deze heeft u nodig als u gaat reageren op een woning. Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens van het vorige jaar. Bij een voorlopige woningaanbieding moet u de meest recente inkomensverklaring overhandigen. Dit geldt ook voor uw partner en/of medebewoners.

U kunt een inkomensverklaring nu al aanvragen. Dit kunt u telefonisch doen via de Belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Heeft u DigiD, dan kunt u de IB60-verklaring direct downloaden via de website www.belastingdienst.nl. De Belastingdienst stuurt u de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen op. U kunt de inkomensverklaring ook aanvragen op het moment, dat u op een woning reageert.

U bent te laat als u de inkomensverklaring pas aanvraagt als u een woning krijgt aangeboden. Kunt u op dat moment geen inkomensverklaring overhandigen, dan kan de woning helaas niet aan u worden toegewezen.

Bekijk dagelijks uw mail. Reageer altijd direct op een voorlopige woningaanbieding! Ook als u de woning niet wilt. Zo kunnen de woningcorporaties de woning sneller aan u of een ander verhuren.

De woningcorporaties bieden hun woningen standaard per e-mail aan.


Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden om mij in te schrijven bij WoningNet?
  • U moet minimaal achttien jaar zijn.
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
  • Inschrijfadres of postadres in Nederland
  • Voor de sociale huurwoningen moet u of uw medeaanvrager voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning.
  • Een huisvestingsvergunning is verplicht bij sociale huurwoningen met een huur t/m € 720,42 en bij nieuwbouwkoopwoningen met een koopprijs t/m € 172.250.
  • Gaat u een woning van een corporatie huren, dan vraagt de corporatie de huisvestingsvergunning voor u aan.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.

Hoe lang moet ik wachten op een sociale huurwoning?

De vraag naar sociale huurwoningen is in deze regio groot. De wachttijden verschillen per plaats, woningtype en buurt. Met een inschrijving kunt u als u bent ingelogd bij iedere woning zien wat uw slaagkans is. Dit geeft u een indicatie van de wachttijd voor een bepaald type woning of voor een bepaalde buurt. Zo kunt u gericht reageren.

Uitleg ?

×
Maatschappelijke binding gemeente Waddinxveen voor starters

Bent u tussen de 18 en 29 jaar en woont u in Waddinxveen of heeft u in Waddinxveen gewoond?
Dan heeft u wellicht binding met de gemeente Waddinxveen.

Lees de volgende tekst goed door vóórdat u reageert op het woningaanbod!

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.