Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wat zijn de voorwaarden om mij in te schrijven bij WoningNet?
  • U moet minimaal achttien jaar zijn.
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.
  • Voor de sociale huurwoningen moet u of uw medeaanvrager voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning.
  • Een huisvestingsvergunning is verplicht bij sociale huurwoningen met een huur t/m € 710,68 en bij nieuwbouwkoopwoningen met een koopprijs t/m € 172.250.
  • Gaat u een woning van een corporatie huren, dan vraagt de corporatie de huisvestingsvergunning voor u aan.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.

Wat zijn de kosten van een inschrijving?

Een inschrijving kost eenmalig € 23 aan administratiekosten.

Hoe kan ik mijn inschrijving betalen?

U kunt de inschrijving à € 23 betalen via iDEAL.

Kan ik mijn inschrijving ook gebruiken voor een andere regio?

Een inschrijving bij WoningNet regio Midden-Holland is alleen te gebruiken voor deze regio.

Ik heb mij per ongeluk uitgeschreven. Hoe herstel ik dit?

Als u direct na de uitschrijving contact opneemt met een van de woningcorporaties, kan een medewerker uw registratie weer herstellen. Dit is niet meer mogelijk als de uitschrijving langer dan een half jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn WoningNet op Profiel.

Ik ben mijn registratienummer/wachtwoord kwijt. Wat kan ik doen?

U kunt een nieuw bewijs van inschrijving aanvragen via de medewerkers van de woningcorporatie. U ontvangt vervolgens per post of e-mail een nieuw bewijs van inschrijving. Hierop staat uw registratienummer en uw inschrijfgegevens. Met uw registratienummer kunt u via de link Wachtwoord vergeten? op de pagina Inloggen een nieuw wachtwoord aanmaken.

Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Als u samen met uw partner een woning wilt zoeken, dan moet u samen op één inschrijving staan. Als een van beide al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden geplaatst. Dit kunt u zelf aanpassen: log in en klik bij Mijn WoningNet op Profiel. Ga vervolgens naar Huishoudsamenstelling en inkomen.

Als uw partner ook staat ingeschreven, dan kunt u de inschrijvingen samenvoegen:

  • Bij een samenvoeging schrijft degene met de langste wachttijd de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Het registratienummer van de medeaanvrager vervalt daarmee.
  • Een samenvoeging van twee inschrijvingen kan alleen worden doorgegeven via een wijzigingsformulier.

Een samenvoeging kan later eventueel ongedaan worden gemaakt door middel van een splitsing. De medeaanvrager krijgt dan de inschrijftijd terug van de oorspronkelijke inschrijving.

Wanneer en hoe moet ik mijn registratie verlengen?

De registratie kan na twee jaar worden verlengd. Na inschrijving is de registratie twee jaar geldig en de eerste verlengingsdatum is precies twee jaar na de inschrijfdatum. U ontvangt ongeveer een maand voor de vervaldatum een e-mail over de verlenging. Daarin staat hoe u uw inschrijving via de website kunt verlengen. U verlengt uw inschrijving met een jaar. Dit is vooralsnog kosteloos.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verlengen van uw registratie.

Als u bent ingelogd kunt u via Mijn WoningNet > Profiel nagaan wat de geldigheidsdatum is van uw registratie. Op verzoek kunt u een bevestiging ontvangen.

Hoe weet ik of de verlenging is gelukt?

Als u inlogt kunt u bij Mijn WoningNet > Profiel de geldigheidsdatum van uw registratie zien.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.