Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Huishoudsamenstelling


Het aantal personen wordt bepaald door het aantal volwassen personen en eventueel thuiswonende kinderen. De volwassen leden moeten een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een (volwassen) kind moet u altijd opgeven als kind en niet als medeaanvrager.

Tot het huishouden worden gerekend:

  • één of meer volwassenen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding (willen gaan) voeren;
  • inwonende kinderen, die volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Bij co-ouderschap kunnen de kinderen worden meegeteld bij beide éénouderhuishoudens. Het co-ouderschap moet worden aangetoond met een gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.

In geval van gezinshereniging mag een (toekomstige) partner pas worden bijgeschreven als deze over een geldige verblijfstitel beschikt.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website live

Deze website van WoningNet regio Midden-Holland is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.