Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inkomen


Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Bepaal uw inkomen
Het inkomen dat u in uw inschrijving moet opgeven is het inkomen van alle meeverhuizende leden van uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

Een Inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Deze verklaring vraagt u aan bij de  Belastingdienst. Dit doet u voor alle meeverhuizende volwassenen. U ontvangt de verklaring binnen circa 5 werkdagen. Neem het bedrag over dat bij belastbaar loon of verzamelinkomen staat vermeld. Heeft u DigiD, dan kunt u de IB60-verklaring direct downloaden via de website www.belastingdienst.nl

Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld. 

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Als u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan verstrekken, overlegt u aan de corporatie de schriftelijke bevestiging hiervan. Gebruikt u in dat geval uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen in uw inschrijving op te geven. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Wanneer uw inkomen is gedaald (bijv. minder uren gaan werken, met pensioen gegaan of door ontslag) of gestegen (bijv. meer uren gaan werken of een nieuwe baan)  ten opzichte van het voorgaande jaar, dan kunt u uw verwachte inkomen van dit jaar in uw inschrijving opgeven. Dit is alleen voor u van belang, wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs, dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. De corporatie vraagt u bij toewijzing de wijziging in uw inkomen te onderbouwen met drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Ook vraagt de corporatie u om een verklaring over uw vermogen af te geven. U kunt uw verwachte inkomen van dit jaar berekenen met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

Student of zelfstandige?
Wanneer u en/of uw partner student is, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomsten aan te tonen of op te geven. Wanneer er naast uw studiefinanciering sprake is van andere inkomsten, dan moeten die wel worden opgegeven.

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018.

 


Veelgestelde vragen

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?

Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Duo beschikking: met uw DigiD kunt u de beschikking direct downloaden, door met uw DigiD op www.duo.nl in te loggen. 

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.

 


Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018.

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Hoe wordt uw inkomen in uw inschrijving geïndexeerd?
WoningNet indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Voor 2017 geldt:

Huishoudinkomen=
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336 of

 

Uitleg ?

×
Maatschappelijke binding gemeente Waddinxveen voor starters

Bent u tussen de 18 en 29 jaar en woont u in Waddinxveen of heeft u in Waddinxveen gewoond?
Dan heeft u wellicht binding met de gemeente Waddinxveen.

Lees de volgende tekst goed door vóórdat u reageert op het woningaanbod!

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.