Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe bepaal ik mijn woonduur?

U bepaalt uw woonduur door bij uw gemeente na te gaan vanaf welke datum u in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op uw huidige adres. U kunt dit navragen bij de afdeling burgerzaken van uw eigen gemeente.

Hoe wordt uw inkomen in uw inschrijving geïndexeerd?
WoningNet indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Voor 2017 geldt:

Huishoudinkomen=
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1,0517 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2018 x 1,0336 of

 

Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?

Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Duo beschikking: met uw DigiD kunt u de beschikking direct downloaden, door met uw DigiD op www.duo.nl in te loggen. 

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.

 


Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2017 of 2018.

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Wie krijgt de woonduur als de woning na verhuizing niet leegkomt?

De persoon die in de woning achterblijft krijgt de woonduur als wachttijd op de registratie. De persoon die de woning verlaat, bouwt punten op zijn of haar leeftijd, vanaf 18 jaar.

Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 38.035,- / € 42.436,-?

Ook met een hoger inkomen kunt u reageren op een sociale huurwoning. Maar mensen met een inkomen lager dan € 38.035,- hebben voorrang. Bij woningen van Woonpartners Midden-Holland ligt de inkomensgrens bij € 42.436,-.

Hoe stel ik mijn inkomen vast?

Met inkomen wordt het toetsingsinkomen bedoeld. Het toetsingsinkomen is het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen dat u in het lopende kalenderjaar verwacht te krijgen. Inkomens van (volwassen) kinderen tellen niet mee.
 
U kunt zelf een inschatting maken van de hoogte van het toetsingsinkomen. Let op, hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De woningcorporatie beoordeelt het toetsingsinkomen definitief.

Hoe maakt u deze inschatting?

  • U neemt het over van de meest recente aanslag(en) van de Belastingdienst. Het heet daar verzamelinkomen. 
  • U neemt het over van de meest recente jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie.
  • U neemt het over van de meest recente inkomensverklaring (IB60).
  • Voor ZZP-ers, freelancers en andere ondernemers geldt het verzamelinkomen van de fiscale aangifte of de schatting fiscale aangifte.

Bedenk vervolgens of er inmiddels veranderingen zijn. Verdient u in dit jaar meer of minder? Krijgt u nog andere inkomsten buiten uw loon? Verreken dit direct in het inkomen dat u bij WoningNet heeft doorgegeven. Als u bent ingelogd kunt u dit zelf aanpassen bij Mijn WoningNet.

Wie krijgt de woonduur als één ingeschreven persoon de woning verlaat?

Degene die achterblijft in de woning krijgt de woonduur, gerekend vanaf de datum van inschrijving op dit adres bij de gemeente (basisregistratie personen).

Wat is belastbaar inkomen?

Als u loon uit arbeid heeft én belastingaangifte doet, dan staat uw belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet van de Belastingdienst. Als u geen belastingaangifte doet, dan staat uw jaarinkomen vermeld op de jaaropgave van uw werkgever of van de uitkerende instantie.

Let op: als er iets in uw huishouden is veranderd, waardoor het huidige belastbaar inkomen sterk afwijkt van het belastbaar inkomen in het voorgaande jaar, dan mag u uw huidige inkomen omrekenen naar belastbaar inkomen en dit invullen op het formulier.

Rekenformule: bruto maandsalaris x 12. Tel hierbij op uw vakantiegeld (8% van het bruto jaarsalaris) en eventuele winst-/eindejaarsuitkeringen. Dit is uw bruto jaarinkomen. Vervolgens volgt u de bovenstaande stappen.


Wat is Woonkostentoeslag?

Woonkostentoeslag is een subsidieregeling voor huurders, bij wie het inkomen buiten de eigen schuld fors is gedaald of bij wie een medebewoner is vertrokken of overleden en die geen recht hebben op huurtoeslag. Woonkostentoeslag moet u zo snel mogelijk na de inkomensdaling aanvragen, aangezien de datum van indiening de ingangsdatum van de aanvraag wordt. U kunt de aanvraag dus niet met terugwerkende kracht laten ingaan.

Woonkostentoeslag wordt uitgevoerd per gemeente. Er bestaat ook een Woonkostentoeslag voor mensen met een vrijesector woning en een koopwoning. Deze toeslag kan worden aangevraagd bij de Sociale Dienst van de eigen gemeente.


Uitleg ?

×
Maatschappelijke binding gemeente Waddinxveen voor starters

Bent u tussen de 18 en 29 jaar en woont u in Waddinxveen of heeft u in Waddinxveen gewoond?
Dan heeft u wellicht binding met de gemeente Waddinxveen.

Lees de volgende tekst goed door vóórdat u reageert op het woningaanbod!

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.