Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Verdeling van woningen


In de regio Midden-Holland zijn sociale huurwoningen schaars. Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld.

In deze regio worden woningen verdeeld via een aanbodsysteem. Dit betekent dat iedereen zelf kan reageren op beschikbare woningen die aansluiten bij de persoonlijke woonwensen. De woningen die nu te huur zijn, staan bij Woningaanbod. Daar kunnen mensen die zijn ingeschreven op een woning reageren.

Als de reactietermijn is verstreken worden de reacties op volgorde gezet. Iedereen die heeft gereageerd krijgt een rangnummer. Hierbij geldt: bewoningsduur of leeftijd zijn bepalend. Dit wordt uitgedrukt in een B/L –score. Hoe hoger de B/L-score, hoe hoger het rangnummer is. Als iemand beschikt over een urgentie of indicatie zal het resultaat in veel gevallen nog beter zijn.

De woningzoekende met het gunstigste rangnummer krijgt de woning aangeboden.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website live

Deze website van WoningNet regio Midden-Holland is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.