Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

B/L-score


Als de reactietermijn is verstreken, worden de reacties op volgorde gezet. Iedereen die heeft gereageerd krijgt een rangnummer. Bij iedere woningzoekende wordt een B/L-score gehanteerd.

B- score
B-score is de bewoningsduur van de huidige zelfstandige woonruimte.

L-score
Als u niet zelfstandig woont, geldt de L-score: de datum waarop u 18 jaar bent geworden.

Uw B/L-score wordt als volgt berekend
Als u nu zelfstandig woont (u heeft een woning met een eigen voordeur en eigen voorzieningen zoals een keuken), dan geldt de datum waarop u volgens de basisregistratie personen (BRP) de woning heeft betrokken.  

Is dit niet op u van toepassing, dan woont u niet zelfstandig en geldt de datum waarop u 18 jaar bent geworden.

Let op: u heeft een datum voor bewoningsduur óf leeftijd. Per huishouden wordt automatisch door het systeem bepaald, welke score voor u van toepassing is.

De woningzoekende met het gunstigste rangnummer krijgt de woning aangeboden.Veelgestelde vragen

Hoe worden de woningen verdeeld?

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de zogeheten selectie in een volgorde gezet. Een computersysteem voert deze selectie uit. Het systeem kijkt welke woningzoekenden hebben gereageerd op het beschikbare woningaanbod. Hierbij wordt de volgorde bepaald op basis van eventuele voorwaarden die bij de woning vermeld staan, de B/L score, het gezamenlijke huishoudinkomen de woningzoekenden en de gemeentelijke huisvestingsverordening.

De standaardselectie van de sociale huurwoningen wordt gemaakt op basis van B/L score, alleen woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website live

Deze website van WoningNet regio Midden-Holland is vernieuwd en er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.