Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Gemeentelijke voorrangsregeling


Er bestaan naast de verschillende urgentiemogelijkheden diverse gemeentelijke voorrangsregels in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Bij het sorteren van alle reacties op een woning wordt hier rekening mee gehouden. Als er sprake is van een voorrangsregeling dan wordt die altijd in de woningadvertentie vermeld.

Hier kunt u lezen welke groepen woningzoekenden voorrang krijgen bij de sortering.

Voorrangsregeling gemeente Zuidplas:

  • De woningzoekende met een maatschappelijke of economische binding aan de gemeente Zuidplas. 
  • De woningzoekende met een inkomen tot de doelgroepgrens voor 3- of meer persoonshuishoudens die reageert op een huurwoning met een huur tot de kwaliteitskortingsgrens. 
  • De woningzoekende die een vergunningplichtige huurwoning in de gemeente Zuidplas vrijmaakt en reageert op een vergunningplichtige huurwoning waarvoor een doorstroomprofiel is opgesteld. 
  • De woningzoekende die een vergunningplichtige aangepaste huurwoning in de gemeente Zuidplas vrijmaakt en reageert op een niet aangepaste huurwoning. 
  • Woningen die bedoeld zijn voor 65 jaar en ouder, worden op basis van leeftijd toegewezen. De oudste in leeftijd krijgt voorrang. Bij een echtpaar geldt de leeftijd van het lid van het huishouden met de hoogste leeftijd. 
  • Wanneer de subsidiabele huur van de woning boven de aftoppingsgrens ligt, wordt deze woning niet toegewezen aan huishoudens die voor huurtoeslag in aanmerking komen. 
  • Voor jongeren tot 23 jaar die een beroep op huurtoeslag willen doen, mag de huurprijs niet hoger zijn dan € 424,44. 
  • Bij beëindiging relatie wordt degene, die niet in de woning achter kan blijven direct starter.

Klik hier voor een schematische weergave van de voorrang bij de sortering in de gemeente Zuidplas.


Uitleg ?

×
Maatschappelijke binding gemeente Waddinxveen voor starters

Bent u tussen de 18 en 29 jaar en woont u in Waddinxveen of heeft u in Waddinxveen gewoond?
Dan heeft u wellicht binding met de gemeente Waddinxveen.

Lees de volgende tekst goed door vóórdat u reageert op het woningaanbod!

 

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.